OnderhoudNL Ondernemerspanel

Feedback-1024x350

Ondernemerspanel

Ondernemerspanel

OnderhoudNL wil graag de invloed van de economische omstandigheden op de op de schilders-, onderhouds-, glas- en metaalconserveringsbranche in kaart brengen. Daarom wordt de conjuncturele ontwikkeling twee keer per jaar gemeten via het Ondernemerspanel, een digitale enquête onder leden.

Conjunctuur-1024x350

Het doel van het OnderhoudNL Ondernemerspanel is enerzijds het volgen van de conjunctuur en de laatste ontwikkelingen in de sector en anderzijds het ondersteunen van de leden in hun bedrijfsvoering met verkoopadvies, doelgroepspecificaties en marktfeiten.

Bedrijfsbenchmark

Het Ondernemerspanel vraagt leden van OnderhoudNL om terug te blikken op het afgelopen hoogseizoen en een verwachting uit te spreken over het komende laagseizoen. De resultaten van het Ondernemerspanel zijn voor leden ook interessant als een bedrijfsbenchmark in onze sector. U kunt eenvoudig zien hoe vergelijkbare bedrijven het doen qua werkgelegenheid, werkvoorraad, marges etc.

Representativiteit

Hoe meer OnderhoudNL-bedrijven meedoen met het Ondernemerspanel, hoe representatiever de onderzoeksresultaten. Ontvangt u als lid van OnderhoudNL een verzoek om de digitale enquête in te vullen, dan stellen wij uw deelname dan ook zeer op prijs.

In het grijze blok 'Downloads' kunt u de rapporten van voorgaande enquêtes downloaden

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!