Nieuws_1024x175

Werken met veiligheidsinformatiebladen of VIB's

Werken met veiligheidsinformatiebladen of VIB's

Fabrikanten zijn verplicht Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) te verstrekken. Als professionele gebruiker van verfproducten, lijmen en kitten bent u op uw beurt verplicht deze veiligheidsinformatiebladen te lezen en uw medewerkers te instrueren over het gebruik.

Lees de veiligheidsinformatie van veilig met verf
Lees de veiligheidsinformatie van veilig met verf

VeiligmetVerf.nl bevat een ruime database met veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Bij de eerste aankoop krijgt u als afnemer per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheidsinformatieblad; eventuele latere updates ontvangt u automatisch. Dit is geen keuze, maar een verplichting. De verplichting voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31).

Uw verplichtingen als professionele gebruiker

U bent als professionele gebruiker van deze producten verplicht de veiligheidsinformatiebladen door te lezen en uw medewerkers te instrueren. De informatie moet ook aanwezig zijn op de projectlocatie. De VIB’s mogen zowel in hard copy als digitaal aanwezig zijn op de werkplek, zolang de werknemers er maar gemakkelijk toegang toe hebben.

Controle op VIB's door Inspectie SZW 

Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op tijdens haar inspecties. Zij kijken welke producten er binnen het bedrijf gebruikt worden, en als dat nodig is, of er dan ook VIB’s van aanwezig zijn. Vervolgens wordt gekeken of deze VIB’s voldoen aan de eisen en of dit VIB gebruikt wordt/vertaald is naar de werkvloer, bijvoorbeeld in de werkinstructie.

Meer over werken met gevaarlijke stoffen

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners