Nieuws_1024x175

Oproep: ‘Gevaarlijke stoffeninspectie’ Arbeidsinspectie gehad? Neem contact op met ons!

Oproep: ‘Gevaarlijke stoffeninspectie’ Arbeidsinspectie gehad? Neem contact op met ons!

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) voert moment inspecties uit bij bedrijven in de schilders- en onderhoudsbranche. Ze vragen u om een ‘gevaarlijke stoffen RI&E’ met aanvullende inventarisatie op componentenniveau. In onze ogen is dat een irreële vraag en zorgt dat voor een enorme lastendruk. Laat ons weten of u een dergelijk bezoek heeft gehad (of nog krijgt). Dan kunnen wij u ondersteunen in het vervolgtraject.

Oproep: ‘Gevaarlijke stoffeninspectie’ Arbeidsinsp
Oproep: ‘Gevaarlijke stoffeninspectie’ Arbeidsinsp

Gesprekken met NLA

Sinds vorig jaar is OnderhoudNL al in gesprek met de NLA over deze mogelijke uitvraag van gevaarlijke stoffen op componentenniveau (inclusief blootstellingsbeoordeling!) naar aanleiding van een pilot van de NLA met een digitale uitvraag bij 1.000 bedrijven in Nederland. Zie ons bericht van februari 2021: Oproep aan ontvangers brief SzW inzake gevaarlijke stoffenoverzicht. Uit deze gespreken, samen met andere branches en VNO-NCW, is toen aangegeven door de NLA dat het niet aanleveren niet tot sancties zal leiden. Zie ons bericht van maart 2021: Oproep gevaarlijke stoffenoverzicht mag worden genegeerd.

Vereenvoudiging

We zijn vervolgens met een kerngroep van een aantal branches via MKBNL/VNO-NCW verder in gesprek gegaan met de NLA over deze uitvraag. Hierbij is ons uitgangspunt dat wij veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen op een zo eenvoudig mogelijke wijze willen bevorderen. Dat is in onze ogen niet door middel van een ‘gevaarlijke stoffen RI&E op componentenniveau’, maar juist door vereenvoudiging en groeperen van producten waarbij per groep duidelijke instructiekaarten worden opgesteld hoe er veilig met een product gewerkt kan worden.

Doorpakken: spoedoverleg SZW

Na het laatste overleg van bovenstaande werkgroep met de NLA blijkt dat de NLA vast blijft houden aan hun eis van een ‘gevaarlijke stoffen RI&E op componentenniveau’. Wij hebben MKBNL/VNONCW dan ook gevraagd met spoed in overleg te gaan met het ministerie SZW, waaronder de NLA ressorteert. In dit overleg moet de praktijk weer centraal staan in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Het zoeken naar praktijkgerichte en gezond en veilige werkwijzen is daar naar onze mening een centrale stap in. Gezond en veilig werken moet weer gemakkelijker mogelijk gemaakt worden. Ook vragen wij VNO-NCW om in dit spoedoverleg met SZW afspraken te maken over ‘een-pas-op-de-plaats’ van de NLA zolang het overleg met elkaar nog loopt.

Laat Christel Peppelenbos (Arbo&Milieu) weten of u bezoek krijgt van de NLA
Christel Peppelenbos_800x450

Christel Peppelenbos

Arbo en Milieu
0182 - 556 128 | 06 83 52 54 60
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!