Nieuws_1024x175

Doorbraak: Structureel minder winterwerkloosheid in onderhoudsbedrijfstak

Doorbraak: Structureel minder winterwerkloosheid in onderhoudsbedrijfstak

Van oudsher worstelt onze schilders- en onderhoudsbedrijfstak met winterwerkloosheid. Deze seizoensgebonden uitval blijkt nu structureel af te nemen. Daar waar we in de periode oktober 2015-maart 2016 nog een ‘winter-uitstroom’ van 14% hadden, is deze afgenomen naar slechts 3% in de afgelopen winterperiode. Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid maar heeft ook een positief effect op het imago van onze bedrijfstak voor nieuwe instromers.

Doorbraak: Structureel minder winterwerkloosheid i
Doorbraak: Structureel minder winterwerkloosheid i

Noodgedwongen ontslagen

Deze structurele afname mag een doorbraak genoemd worden. Het beroep van schilder werd ‘vroeger’ altijd gezien als een seizoensbaan van acht maanden. In de winter, toen er nog echte winters waren, werd meer dan de helft van de medewerkers noodgedwongen ontslagen omdat er te weinig werk was. Vaak werden die medewerkers drie tot vier maanden later weer in dienst genomen. Jonge instromers zagen het vanwege deze onzekerheid steeds minder zitten om in onze bedrijfstak aan de slag te gaan of aan het werk te blijven. De uitstroom was groot.

Financiële regelingen

Werkgevers hebben er altijd veel aan gedaan om deze vakkrachten binnen te houden, ook in de winter. Er werden regelingen opgetuigd zoals een financiële tegemoetkoming van uit A&O-services ‘premie per man per dag’. Maar ook richting opdrachtgevers werden initiatieven ondernomen om hen aan te sporen ook in de wintermaanden onderhoudswerk uit te laten voeren. Voorbeelden daarvan zijn Knap Werk, 4-seizoenenonderhoud, de Winterschilder en de lobby voor de verlaging van het btw-tarief.

Arbeidsverhoudingen

Al deze inspanningen, met daarnaast de verbetering van de winterverven en het afschermateriaal én de zachtere winters, hebben ertoe bijgedragen dat de winteruitstroom structureel verlaagd is. Dat blijkt aan de hand van een vergelijking van het aantal arbeidsverhoudingen in oktober van het ene jaar en maart van het jaar daarop:

14%
in 2015-2016
11% in 2016-2017
7% in 2017-2018
5% in 2018-2019
7% in 2019-2020
3% in 2020-2021

Project Imago

Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad is dit geweldig nieuws. Maar we hebben nog een groot gat te dichten. Onze nieuwe toekomstbestendige cao SAVG is een eerste stap. Daarnaast willen we de komende jaren extra glans geven aan het imago van de bedrijfstak. Wat is er voor nodig om een aantrekkelijke bedrijfstak te zijn voor nieuwe medewerkers? Hoe vergroten we onze herkenbaarheid bij opdrachtgevers?

Lees ook ons bericht over het project Imago

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!