Nieuws_1024x175

CAO-partijen schilders maken praktische afspraken in Coronacrisis

CAO-partijen schilders maken praktische afspraken in Coronacrisis

Persbericht OnderhoudNL en LBV - De Coronacrisis raakt ook de schilders- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak. Gelukkig kon onderhoud dankzij een zeer vroeg goedgekeurd protocol veelal doorgaan. Maar bedrijven en hun medewerkers moeten wel alle zeilen bijzetten om in deze bijzondere omstandigheden gezond en veilig te kunnen blijven doorwerken.

CAO-partijen schilders maken praktische afspraken
CAO-partijen schilders maken praktische afspraken

Daarom hebben LBV en OnderhoudNL een afspraak gemaakt over de mogelijkheid om beoordelingsgesprekken uit te stellen. Tevens adviseren cao partijen werkgevers en hun medewerker(s)  om samen goede afspraken te maken over de komende vakantieperiode.

Uitstel beoordelingsgesprekken mogelijk

In de Cao-SAG is geregeld dat voor het al dan niet toekennen van een tredeverhoging in de loonstructuur, beoordelingsgesprekken moeten hebben plaatsgevonden vóór week 25. In de huidige crisistijd blijkt dat niet alle bedrijven tijdig deze gesprekken kunnen voeren. Om die reden hebben cao-partijen afgesproken dat de uiterste termijn voor deze  beoordelingsgesprekken kan worden uitgesteld met de periode dat Nederland zich in de 'intelligente lock down' bevindt. Het bedrijf moet wel tijdig gemotiveerd dispensatie vragen bij cao-partijen om van deze afspraak gebruik te kunnen maken. Een format voor deze dispensatie vindt men op de website van OnderhoudNL. En belangrijk: de tredeverhoging die eventueel uit deze gesprekken voortvloeit, gaat wel gewoon in per week 25 van 2020.

Onderling afspraken maken over vakantieperiode

Het kan zijn dat de werkgever aan de medewerker(s) vraagt om de vastgestelde vakantie te verschuiven. Ook medewerkers kunnen door omstandigheden genoodzaakt worden hun vakantie te verschuiven. Deze tijd vraagt om incasseringsvermogen, creativiteit, bereidheid tot aanpassing en onderling begrip van de werkgever en van de medewerker(s). Om het voor elkaar fatsoenlijk en beheersbaar te houden is het goed als werkgever en medewerker(s) met elkaar om tafel gaan om gezamenlijk goede afspraken te maken over het opnemen van vakantie, of juist het doorwerken tijdens de reguliere vakantieperiode omdat de werkzaamheden dat vereisen. Cao-partijen spreken elkaar in deze tijden vrijwel wekelijks online om de vinger aan de pols te houden en zo nodig maatwerk voor de bedrijfstak te creëren.

vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | Stuur mij een e-mail

Volg ons op social media:

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners