Nieuws_1024x175

Grootse imagocampagne aangekondigd en herbenoeming Henk den Boer

Grootse imagocampagne aangekondigd en herbenoeming Henk den Boer

Tijdens onze digitale Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 november, is Henk den Boer herbenoemd voor zijn tweede termijn als voorzitter van OnderhoudNL. Henk heeft OnderhoudNL de afgelopen vier jaar stevig op de kaart weten te zetten in Den Haag en kijkt er naar uit om de komende drie jaar zijn werk voort te zetten. Een van de speerpunten van de vereniging de komende drie jaar, is een grootschalige landelijke imagocampagne waarvan ruim 70 leden gisteren al een voorproefje te zien kregen.

Grootse imagocampagne aangekondigd en herbenoeming
Grootse imagocampagne aangekondigd en herbenoeming

Imago versterken

De campagne start in 2023 en heeft als doel om de onderhoudssector een eigen gezicht te geven zoals de bouw en techniek die al jaren hebben. Laten zien waar de onderhoudsbedrijven zich dagelijks voor inzetten. We willen het imago van onze sector versterken richting de arbeidsmarkt, opdrachtgevers en andere belangrijke stakeholders. De verdere invulling van de campagne pakken we op met onze leden, door bijvoorbeeld te filmen op indrukwekkende projecten.

Besluiten goedgekeurd

De leden konden vooraf vragen stellen over de vergaderstukken of bezwaar maken tegen de voorgenomen besluitvorming. Zowel van de vereniging OnderhoudNL als van de individuele sectoren. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat de ALV met algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming, de besluiten die voorlagen heeft aangenomen/goedgekeurd.

Bestuurswisselingen

De Raad van Toezicht houdt namens de leden het handelen van het bestuur in de gaten. Iman Koster, voorzitter van de Raad van Toezicht, deed verslag en stelde twee nieuwe leden voor. Conny van Vonderen vanuit de ledenkring en Tim van der Rijken van buiten de ledenkring. Er waren nog meer bestuurswisselingen. Zo is Ellert Janssen voor zijn tweede termijn herbenoemd als vice-voorzitter van het OnderhoudNL-bestuur en heeft Ludwig Smits de taak van penningmeester weer overgenomen van Marith Bloem. Wegens vertrek van Joachim van Olst, bestuurslid met arbeidsverhoudingen in zijn portefeuille, is een vacature in het bestuur ontstaan. Tenslotte is Erwin Brouwer als directeur/bestuurder Schildersvakopleiding toegetreden tot het bestuur van de sector Opleidingen om vanuit die rol meer opleidingsexpertise in te brengen.

Uitdagingen

Tussen de agendapunten door werden verschillende polls uitgezet onder de aanwezigen. Een daarvan was: Welke uitdagingen verwacht u in 2023? ‘Personeel/aantrekkelijke arbeidsmarkt’ wordt als grootste uitdaging gezien. De uitkomst sloot goed aan bij de plannen voor de grootschalige imagocampagne en de al lopende campagne ‘Werk in vastgoedonderhoud’ om zij-instromers via een verkort traject naar een baan in onze sector te leiden.

Contributie

Ook ‘Prijsstijgingen’ kwam als een grote uitdaging naar voren. Rekening houdend met de verhoging van de lonen en de stijging van de materiaal- en energiekosten is besloten om de OnderhoudNL-contributie voor 2023 niet te verhogen. OnderhoudNL is als vereniging dusdanig financieel gezond, dat we het 'een keer overslaan van een prijsindexatie' kunnen dragen. Al met al was het een goede ledenvergadering. We bedanken de aanwezige leden voor hun interesse, het interactief meedoen met de polls en de goede vragen die gesteld werden. Als vereniging stellen we die betrokkenheid zeer op prijs.

Meer over de organisatie OnderhoudNL

Meer nieuws van afgelopen week

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt