Meertijdwerk

Prikklok

Meertijdwerk tot 8 uur per dag

Meerwerktijd

Bij meerwerktijd kan conform de cao SAVG de extra gewerkte tijd worden uitbetaald of gecompenseerd in tijd. Dit wordt in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld.

Werkbusje onderweg bij zonsondergang

Uitbetalen of extra vrije tijd

De door uw medewerkers gewerkte tijd tussen de normale 7,5 uur per dag en 8 uur per dag kunt u uitbetalen, maar uw medewerkers kunnen er ook vrije tijd voor krijgen en dit later opnemen. U overlegt samen met uw medewerkers of ze extra loon of extra vrije tijd willen.

Uitbetaling van de extra gewerkte uren boven 7,5 uur per dag gebeurt op basis van 100% van het PRIS-uurloon inclusief pensioenopbouw. De gewerkte uren en wijze van compensatie moet u ook vermelden op de loonstrook.

Administratieve verwerking meertijdwerk

Het PRIS-systeem van PGGM is gebaseerd op 150 uur per 4 weken (37,5 uur per week maal 4 weken). Bij compensatie van de uren in vrije tijd is er geen probleem in het systeem.

Worden de uren uitbetaald, dan wordt de grens van 150 uur overschreden. Voorbeeld: uw bedrijf werkt 4 weken lang 8 uur per dag. Dit betekent dat er in deze periode 160 uur wordt gewerkt. Als u 160 uur opgeeft aan PGGM, dan veroorzaakt dit een foutmelding in het PRIS-systeem. Om toch tot de juiste bijboekingen voor uw medewerkers te komen, zijn er twee oplossingen.

  • Optie 1: tijdelijk uren verlagen en uurloon verhogen

    Om binnen de limiet van 150 uren te blijven, kunt u er bij de opgave aan PGGM voor kiezen om het aantal opgegeven uren te verlagen en te compenseren met een hoger uurloon.

    Rekenvoorbeeld: in de praktijk zou u 8 uur à € 15,- betalen, oftewel € 120,- per dag. Dan kunt u daar 7,5 uur van maken tegen het hogere uurloon van € 16,-. Zo komt u ook uit op € 120,- per dag.

    Het nadeel van deze optie is dat het tijdelijk verhogen van het uurloon tot misverstanden in uw bedrijf kan leiden. Zeker als u dit vaker toepast, zou uw werknemer kunnen denken dat hij structureel € 16,- gaat verdienen in plaats van € 15,- per uur.

  • Optie 2: uitbetaalde extra uren jaarlijks apart verwerken

    De meest praktische optie is dat u uitbetaalde extra uren jaarlijks apart bijhoudt en eens per jaar verwerkt en aan PGGM opgeeft. U moet immers per medewerker toch al van PGGM bijhouden wanneer tussen 7,5 uur en 8 uur per dag wordt gewerkt en hoe dit wordt gecompenseerd. Deze gegevens kunt u gebruiken voor de eenmalige opgave naar PGGM.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt