Corona: Uitstel van beoordelingsgesprekken

Uitstel van beoordelingsgesprekken

Download het format voor dispensatieverzoek

Het Corona-virus heeft geleid tot een ‘intelligente’ lockdown in de Nederlandse samenleving. Door deze lockdown is het niet mogelijk om werknemers tijdig te beoordelen conform afspraak in de cao SAG.

LBV en OnderhoudNL hebben daarom het volgende afgesproken:

  • Bedrijven mogen afwijken van de periode waarin de beoordeling van een werknemer moet plaatsvinden. Deze periode kan worden verlengd met de duur van de periode van de ‘(intelligente) lock down’. Cao partijen SAG stellen vast dat deze periode is begonnen vanaf het moment dat de scholen werden gesloten, te weten vanaf 16 maart 2020.
  • Indien een werknemer recht heeft op een tredeverhoging op basis van de beoordeling (één of twee treden), gaat deze in per week 25. De datum waarop de verhoging ingaat, verandert dus niet.

Procedure

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de beoordeling van de werknemers uit te stellen tot na week 25, dan kunt u een (gemotiveerde) dispensatieaanvraag indienen bij partijen bij de cao-SAG om af te mogen wijken van het bepaalde in artikel 26 cao SAG.

Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarna u een reactie krijgt van cao-partijen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, kunt u hierover in overleg met uw medewerkers. Cao partijen SAG dienen uw verzoek vóór 1 juni (week 23) te hebben ontvangen.

Standaarddocument

De cao SAG schrijft voor aan welke eisen een dispensatieverzoek moet voldoen (klik hier). Bedrijven kunnen gebruik maken van het volgende format. In dit document is rekening gehouden met de voorwaarden uit de cao. Het formulier kunt u opslaan, invullen, uitprinten (voor ondertekening), inscannen en mailen naar secretariaat@cao-partijen-sag.nl.

U kunt natuurlijk ook zelf een brief opstellen. Let er wel op dat uw dispensatieverzoek aan alle eisen voldoet die de cao SAG stelt. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is, inclusief eventuele bijlagen. Onvolledige dossiers kunnen leiden tot vertraging in de procedure.

Download het format voor dispensatieverzoek
vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Downloads

OnderhoudNL Handboek P&O


Ondersteuning nodig bij uw personeelsbeleid? Gebruik het OnderhoudNL Handboek P&O voor praktische informatie over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Naar Handboek P&O

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners