Archief webinars

Archief webinars OnderhoudNL

Webinar 'Tips en tricks voor de leermeester - 14 oktober 2020
De leermeester heeft de belangrijke taak om leerlingen klaar te stomen voor een toekomst binnen het vastgoedonderhoud. Tijdens dit webinar geven wij praktische tips en tricks hoe leerlingen een zo goed mogelijke begeleiding binnen het leerbedrijf krijgen.

> Webinar terugkijken

Webinar 'Binnenwerkinstructies Corona' - 9 juli 2020
Om u als bedrijf nog meer te helpen hebben wij voor u een 3-tal specifieke en herkenbare situaties uitgewerkt in werkinstructies. Wij introduceren tijdens het webinar een handleiding en aanvullende materialen (posters, toolboxen, video) die zijn ontwikkeld voor specifieke werkzaamheden in onze sector, zodat er veilig gewerkt kan worden in het nieuwe normaal. Voor buiten en vooral voor binnen. 

> Webinar terugkijken

Webinar 'Gevaarlijke stoffen: do's en don'ts' - 20 mei 2020
Op woensdag 20 mei zendt OnderhoudNL een webinar uit over de do's en don'ts van gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen, hoe herken ik ze aan de hand van symbolen, H-, en P- zinnen, met welke regelgeving heb ik te maken als onderhoudsbedrijf en hoe ga ik praktisch en veilig om met de gevaren?

> Webinar terugkijken

Webinar 'Scholenonderhoud: Juist nu!' - 22 april 2020
Op zoek naar nieuwe opdrachtgevers en kansen in de markt, zoals scholen? Tijdens onze webinar van 22 april om 20.00 uur gaan we in ongeveer 45 minuten in op hoe bijvoorbeeld schoolbesturen overtuigd kunnen worden, hoe nieuwe doelgroepen in kaart gebracht en benaderd kunnen worden en hoe dat past binnen uw huidige strategie.

> Webinar terugkijken

Webinar 'RI&E wat moet/doet u ermee?' - 5 maart 2020
Via uw OnderhoudNL-lidmaatschap kunt u nog tot april 2022 gratis voldoen aan wettelijke verplichting van de RI&E door gebruik te maken van onze erkende branche RI&E. Tijdens de webinar op donderdag 5 maart nemen wij u om 20.00 uur mee in de risico’s die het werken in de onderhoudsbranche met zich brengt, de mogelijkheden om deze risico’s in kaart te brengen via de RI&E en natuurlijk informeren wij u over onze branche erkende RI&E-tool.

> Webinar terugkijken

Webinar 'Saneren asbesthoudende beglazingskit' - 18 december 2019
Aedes heeft in samenwerking met OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland een protocol opgesteld voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast: ‘Protocol Saneren van Asbesthoudende Beglazingskit onder Risicoklasse 1’. Tijdens de webinar nemen wij u mee in het ontstaan van het protocol, de handelingen volgens het protocol en natuurlijk informeren wij u over asbest.

>Webinar terugkijken

Webinar 'Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - 10 oktober 2019
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 van kracht. Vanaf die datum krijgen werkgevers te maken met nieuwe regels die volgens de wetgever voor meer evenwicht moeten zorgen op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten. OnderhoudNL-Ledenadvies neemt u mee langs de belangrijkste onderwerpen die van invloed kunnen zijn binnen uw organisatie.

> Webinar terugkijken

Webinar ‘Boeien en Binden van medewerkers’ - 21 mei 2019
Een tekort aan werk is voor veel onderhoudsbedrijven vaak niet het probleem. De grootste uitdaging op dit moment ligt veel meer op de arbeidsmarkt. Omdat de instroom van nieuwe vakkrachten te wensen overlaat, zult u als bedrijf veel aandacht moeten geven aan het (blijven) boeien en binden van uw huidige medewerkers. 

> Terugkijken webinar

Webinar Voorkomen van Faalkosten - 20 februari 2019 
Faalkosten zijn alle kosten die onnodig zijn gemaakt voor een eindproduct. Ze gaan direct ten koste van de marge en beïnvloeden daarmee het bedrijfsresultaat negatief. Het kan anders! De sector Schilders heeft geïnventariseerd met welke faalkosten de leden te maken hebben, waar de oorzaak ligt en hoe u faalkosten kunt voorkomen.

> Terugkijken webinar 

Webinar VvE Markt - 24 mei 2018 
De VvE’s zijn een belangrijke groep opdrachtgevers voor veel schilders- en onderhoudsbedrijven, zeker met de verplichtingen voor een VvE als het gaat om meerjarenonderhoud. In deze webinar geeft OnderhoudNL u inzicht in hoe de VvE markt in elkaar steekt en hoe u deze markt het best kunt benaderen.

> Terugkijken webinar

Webinar Privacywetgeving AVG - 18 april 2018  
In dit webinar wordt de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) nader toegelicht en zal antwoord worden gegeven op de meest gestelde vragen. Laat u goed informeren over de impact van de AVG. Per 25 mei 2018 treedt de wet in werking en vervangt dan de nu geldende wet Bescherming Persoonsgegevens.

> Terugkijken webinar

Webinar Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden - 4 okt 2017
OnderhoudNL heeft een aansprakelijkheidsbeperking in de algemene voorwaarden opgenomen. Daarmee worden ondernemersrisico’s door blootstelling aan asbest en andere gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen beperkt. Er geldt wel een aantal spelregels. De aangepaste algemene voorwaarden gelden per 1 januari 2018.

> Terugkijken webinar

Marc Bouvier_800x450

Marc Bouvier

Communicatie
0182 - 556 125 | Stuur mij een e-mail

Volg ons op social media:

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!