Nieuws_1024x175

Cao USAG algemeen verbindend verklaard

Persbericht

De cao Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) wordt algemeen verbindend verklaard (AVV) per 4 september 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao USAG is daardoor van toepassing op alle werknemers en werkgevers in de branche.

cao USAG ter bevordering duurzame inzetbaarheid al
cao USAG ter bevordering duurzame inzetbaarheid al

De cao USAG heeft afspraken die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert door middel van een loopbaancheck, adviesgesprekken en een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO), zodat werknemers langer en gezond kunnen doorwerken. Ook kent de cao USAG een ongevallenverzekering die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel. Tevens bestaat de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de juiste toepassing van de cao.

De cao USAG is aanvullend op de reeds algemeen verbindend verklaarde cao SAG die betrekking heeft op zaken als loon, toeslagen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden.

LBV en OnderhoudNL vinden het een goede zaak dat alle werknemers en werkgevers in de branche kunnen profiteren van de regelingen die zijn afgesproken in deze cao door de AVV. Dit draagt bij aan een verdere professionalisering van de branche en het creëren van een gelijk speelveld.

Download de cao USAG
Ledenadvies_800x450
vincent

Vincent Sapuletej

Working conditions
+31(0)182 - 556 131

Send me an e-mail

Volg ons op social media:

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!