Aanstellingskeuring

Externe inhuur: payrolling, detachering of inhuur

Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een onderzoek naar de fysieke of psychische gezondheid van een sollicitant, als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Het mag alleen als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of van andere mensen.

aanstellingskeuring_1024x606
aanstellingskeuring_1024x606

Artikel 65 CAO SAG

In artikel 65 CAO SAG staat dat een aanstellingskeuring (intredekeuring) vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst mag als de werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever in de bedrijfstak én de werknemer ten minste 3 jaar niet in de bedrijfstak heeft gewerkt.

Regels en voorwaarden aanstellingskeuring

  • Een geregistreerd bedrijfsarts beslist of een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie terecht is. Zo ja, dan informeert hij de werkgever over het doel en de inhoud van de keuring.
  • De keuring is beperkt tot de bijzondere functie-eisen.
  • De keuring mag alleen plaatsvinden aan het einde van de sollicitatieprocedure.
  • De werkgever moet al van plan zijn om de sollicitant aan te nemen.
  • In de vacature tekst moet staan dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure
  • U bent verplicht om de sollicitant van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen over het doel en de inhoud van de keuring en over de rechten van de sollicitant. Voldoet de keuring niet aan de wettelijke voorwaarden? Dan heeft de sollicitant het recht om deze te weigeren.

Al deze regels staan in de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Herziene leidraad Aanstellingskeuringen

De Leidraad Aanstellingskeuringen geeft u als werkgever, maar ook bedrijfsartsen, sollicitanten en werknemers, inzicht in de procedures en wettelijke mogelijkheden van aanstellingskeuringen. Doel is om de rechtspositie van de sollicitanten te beschermen en bij te dragen aan een goede uitvoering van de Wet op de medische keuringen.

De leidraad is in 2020 herzien. De keuringen sluiten beter aan bij de praktijk van de werkvloer. In de leidraad is ook een stappenplan opgenomen dat helpt om de functie-eisen te inventariseren en de keuring af te stemmen op de functie.

Download direct de Leidraad Aanstellingskeuringen

Nieuws

Meer nieuws
OnderhoudNL Personeel, vakmensen met zekerheid

Door samen te werken met OnderhoudNL Personeel kunt u als onderhoudsbedrijf ook in de huidige markt blijven beschikken over gekwalificeerde vakmensen.

Als OnderhoudNL-lid heeft u bovendien voorrang bij de plaatsing!

Naar onderhoudnlpersoneel.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!